Dainų pasaulis

Dainų pasaulis

Kompozitorius(-ė): Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Produkto tipas: CD album

€10,00
Informacija

CD

 

Tekstas: Lietuvių liaudies, Vincas Palukaitis 

Išleidimo metai: 2022

Leidėjas: Aidija

Leidinio ID: Aidija 2022

Aprašymas

Turinys:

1 Dainų dainelė, VL34, VL34a

2 Aš prašiau Dievą, VL30, VL30a

3 Vienam kiemely, VL28

4 Anoj pusėj Nemuno, VL27

5 Oi lekia, lekia, VL55a, VL55

6 Siuntė mane močiutė, VL62

7 Oi giria, giria, VL52, VL53

8 Sutems tamsi naktužėlė, VL66

9 Šėriau žirgelį, VL68, VL68a

10 Subatos vakarėly, VL63, VL64, VL64a

11 Vai, močiute, VL73

12 Prapuoliau, močiute, VL58a

13 Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai, VL56

14 Ant kalno gluosnys, VL27b

15 Nemune, upeli, VL48

16 Ne tėviškėlėj, VL49

17 Lakštingėlė, VL43

18 Ui-ui-ui, broleliai, VL72

19 Kai mes augom, VL39, VL39a, VL39b

20 Našlaitėlė, VL46

21 Našlaitis, VL47

22 Ar vėjai pūtė, VL28

23 Sėjau rūtą, VL179a

24 Oi, dariau, dariau lyseles, VL51, VL51a

25 Kelk, dukrele, VL42

26 Anksti rytą kėliau, VL26

27 Kas bernelio pamįslyta, VL41

28 Rūtelę sėjau, VL61

29 Dainų dainelė, VL33

Teisinis įspėjimas