Lietuvos muzikos kontekstai I. Avangardo pamokos

Lietuvos muzikos kontekstai I. Avangardo pamokos

Kompozitorius(-ė): Various Authors

Produkto tipas: CD Album

€12,00

CD

 

Tekstas: Rabindranath Tagore, vertė Vytautas Nistelis, Violeta Palčinskaitė

Išleidimo metai: 2011

Leidėjas: Lietuvos muzikos informacijos centras

Leidinio ID: LMIPC CD065-066

LMIPC CD 065-066

 

CD 1: Dodekafoninė muzika ir serializmas
CD 2: Aleatorinė muzika ir sonorizmas

Turinys:

1 Benjaminas Gorbulskis. Koncertas klarnetui ir simfoniniam orkestrui Nr. 1: 1. Polėkis

2 Benjaminas Gorbulskis. Koncertas klarnetui ir simfoniniam orkestrui Nr. 1: 2. Sielvartas

3 Benjaminas Gorbulskis. Koncertas klarnetui ir simfoniniam orkestrui Nr. 1: 3. Humoras Algirdas Budrys - klarnetas, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Balys Dvarionas

4 Julius Gaidelis. Trio smuikui, klarnetui ir fagotui Rusnė Mataitytė - smuikas, Andrius Žiūra - klarnetas, Šarūnas Kačionas - fagotas

5 Feliksas Bajoras. Variacijos kontrabosui ir styginių kvartetui Vytautas Sereika - kontrabosas, Paulius Juodišius - smuikas, Algirdas Deksnys - smuikas, Petras Radzevičius - altas, Arūnas Palšauskas - violončelė

6 Vytautas Barkauskas. Poezija: 1. Andante

7 Vytautas Barkauskas. Poezija: 2. Allegretto

8 Vytautas Barkauskas. Poezija: 3. Moderato

9 Vytautas Barkauskas. Poezija: 4. Tempo rubato, ma con brio

10 Vytautas Barkauskas. Poezija: 5. Andante Jurgis Karnavičius - fortepijonas

11 Vytautas Montvila. Trikampiai Algirdas Vizgirda - fleita, Aldona Radvilaitė - fortepijonas

12 Osvaldas Balakauskas. Kaskados-1 Birutė Vainiūnaitė - fortepijonas

13 Bronius Kutavičius. Praeities laikrodžiai: 1. Saulės laikrodis

14 Bronius Kutavičius. Praeities laikrodžiai: 2. Smėlio laikrodis Sigitas Šilinskas - gitara, Valstybinis Vilniaus kvartetas: Audronė Vainiūnaitė - smuikas, Petras Kunca - smuikas, Donatas Katkus - altas, Augustinas Vasiliauskas - violončelė

15 Eduardas Balsys. Nelieskite mėlyno gaublio: 2. Žiema Berniukų choras "Ąžuoliukas", Nijolė Ambrazaitytė - mecosopranas, Pranas Zaremba - baritonas, Gražina Ručytė - fortepijonas, Giedrė Lukšaitė - fortepijonas, LTSR valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro mušamųjų grupė, dirigentas Juozas Domarkas

1 Vytautas Bacevičius. Grafika Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dirigentas Vytautas Lukočius

2 Feliksas Bajoras. Vitražas (Vilnius - Lietuvos sostinė) Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Feliksas Bajoras

3 Vytautas Laurušas. Nakties balsai Estijos nacionalinis vyrų choras, dirigentas Risto Joost

4 Vytautas Barkauskas. Intymi kompozicija Juozas Rimas - obojus, Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sondeckis

5 Osvaldas Balakauskas. Studi sonori: 1. Tremolo

6 Osvaldas Balakauskas. Studi sonori: 2. Gamme

7 Osvaldas Balakauskas. Studi sonori: 3. Sincro-Asincro

8 Osvaldas Balakauskas. Studi sonori: 4. Cluster-Melodia Rūta Ibelhauptienė, Zbignevas Ibelhauptas - fortepijoninis duetas

9 Antanas Rekašius. Metafonija: 1. Allegro

10 Antanas Rekašius. Metafonija: 2. Allegretto

11 Antanas Rekašius. Metafonija: 3. Presto Raimundas Katilius - smuikas, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas

12 Vytautas Montvila. Gotiškoji poema Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas

13 Bronius Kutavičius. Du paukščiai girių ūksmėj: 1 dalis

14 Bronius Kutavičius. Du paukščiai girių ūksmėj: 2 dalis

15 Bronius Kutavičius. Du paukščiai girių ūksmėj: 3 dalis Giedrė Kaukaitė - sopranas, Eugenijus Piličiauskas - obojus, Julijus Andrejevas - fortepijonas, Jurgis Banevičius - fortepijonas

Teisinis įspėjimas