musica vera. Lietuvių kompozitorių simfoniniai kūriniai

musica vera. Lietuvių kompozitorių simfoniniai kūriniai

Kompozitorius(-ė): Various Authors

Produkto tipas: CD Album

€10,00

CD

 

Tekstas: Antanas Jasmantas (Maceina), Marija Katiliūtė, Henrikas Radauskas, Šv. Pranciškus Asyžietis, Liturginis, Lacrima, M. K. Čiurlionis

Išleidimo metai: 2013

Leidėjas: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Leidinio ID: LKS CD001-003

3-CD rinkinys (Lietuvos kompozitorių sąjunga, LKSCD001-003):

   1. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LKSCD001) 79'04
   2. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LKSCD002) 72'18
   3. Kauno miesto simfoninis orkestras (LKSCD003) 61'33

 

Turinys:

1 Osvaldas Balakauskas. 1 dalis Okta. Allegro iš Simfonijos Nr.4

2 Jonas Tamulionis. Ispaniška siuita. Andalūzijos ilgesys

3 Jonas Tamulionis. Ispaniška siuita. Sarkastiškas valsas

4 Jonas Tamulionis. Ispaniška siuita. Drakono olų labirintai

5 Jonas Tamulionis. Ispaniška siuita. Flamenko atgarsiai

6 Antanas Rekašius. III dalis Largo iš Simfonijos Nr.7 'In memoriam'

7 Vytautas V. Barkauskas. Prisilietimas

8 Arvydas Malcys. Lemties ženklas Dirigentas Juozas Domarkas

9 Onutė Narbutaitė. II dalis 'Melodija Alyvų sode' iš Simfonijos Nr.2 Igor Kramarev (trimitas)

10 Raminta Šerkšnytė. Žara Dirigentas Robertas Šervenikas

1 Vytautas Bacevičius. Elektrinė poema, op.16 Dirigentas Vytautas Lukočius

2 Bronius Kutavičius. 'Balandžio 10-oji, šeštadienis...' sopranui ir simfoniniam orkestrui Asmik Grigorian (sopranas) Dirigentas Mindaugas Piečaitis

3 Feliksas Bajoras. Koncertas smuikui ir orkestrui. I dalis Moderato mobile-Larghetto

4 Feliksas Bajoras. Koncertas smuikui ir orkestrui. II dalis Allegro Rusnė Mataitytė (smuikas)

5 Anatolijus Šenderovas. 'Skambi naktis... Ir žalios pušys skrenda...' sopranui, mušamiesiems, arfai, čelestai ir simfoniniam orkestrui, fragmentas Irena Milkevičiūtė (sopranas) Dirigentas Gintaras Rinkevičius

6 Vytautas V. Jurgutis. Ci Dirigentas Mārtiņš Ozoliņš

7 Algirdas Martinaitis. III dalis 'Pamokslas broliams paukščiams' ir IV dalis 'Tu esi šventas, mano Viešpatie' iš 'Laiško visiems tikintiesiems' Darius Golmantas (diskantas) Petras Vyšniauskas (saksofonas) Julius Sasnauskas (kunigas pamokslininkas) Kauno valstybinis choras Dirigentas Gintaras Rinkevičius

8 Nomeda Valančiūtė. Žinia Dirigentas Vytautas Lukočius

1 Alvidas Remesa. 'Melodija' birbynei ir orkestrui Pranciškus Narušis (birbynė)

2 Vidmantas Bartulis. 'Muzika' balsui ir orkestrui Vidmantas Bartulis (balsas)

3 Donatas Zakaras. Antroji pjesė iš ciklo 'Dvi pjesės'

4 Eduardas Balsys. Habanera

5 Giedrius Kuprevičius. VI dalis 'Myliu' iš poetinės oratorijos 'Amžinoji šviesa' Liudas Mikalauskas (bosas) Kauno valstybinis choras

6 Vaclovas Augustinas. I dalis 'Gloria' iš 'Gloria' sopranui, mišriam chorui ir orkestrui Aušra Gakaitė (sopranas) Kauno valstybinis choras

7 Zita Bružaitė. Dainos gimimas Neda Malūnavičiūtė (vokalas)

8 Jonas Jurkūnas. Temporarily. Letter to Charles Kristina Žaldokaitė, Berta Timinskaitė, Ieva Mukauskaitė, Gaudrė Vaitkutė (vokalas)

9 Faustas Latėnas. Šviesiam atminimui... Dirigentas Imants Resnis

Teisinis įspėjimas