Muzika chorui

Muzika chorui

Kompozitorius(-ė): Jeronimas Kačinskas

Produkto tipas: CD Album

€10,00

CD

 

Tekstas: Juozas Tysliava, Balys Sruoga, Liturginis, Bernardas Brazdžionis, Jurgis Baltrušaitis, Lietuvių liaudies, Jonas Aistis, Stasys Santvaras, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Leonardas Andriekus, Pranas Lembertas

Išleidimo metai: 2008

Leidėjas: Lietuvos muzikos informacijos centras

Leidinio ID: LMIPC CD052

ATLIKĖJAI:
Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika" (1-16, 18-24)
Dirigentas Vaclovas Augustinas (1-16, 18-24)
Dainius Sverdiolas, vargonai (2, 17, 18)

LMIPC CD 052

Turinys:

1 Haec Dies (1981) Mišriam chorui

2 Te lucis ante (1977) Mišriam chorui ir vargonams

3 Confirma Hoc Vyrų chorui

4 Missa brevis. Kyrie (1945)

5 Missa brevis. Sanctus

6 Missa brevis. Benedictus

7 Missa brevis. Agnus Dei Vyrų chorui

8 Kelionės daina (1953) Moterų chorui

9 Esi, dangau (1946) Mišriam chorui

10 Beržas (1931) Mišriam chorui

11 Lietuvos takeliai (1946) Mišriam chorui

12 Jau saulutė leidžias (1947) Mišriam chorui

13 Gintarėlis (1968) Mišriam chorui

14 Žvangučiai (1947) Mišriam chorui

15 Per girias (1931) Mišriam chorui

16 Oi, tai buvo (1981) Mišriam chorui

17 Trumpa fantazija (1932) Vargonams

18 Terra tremuit (1932) Mišriam chorui ir vargonams

19 Rex Christe Moterų chorui

20 Gimimo giesmė (1950) Mišriam chorui

21 Marija Mišriam chorui

22 Mergele, Motin Vyrų chorui

23 Didis, galingas (1948) Mišriam chorui

24 Tikiu Sopranų grupei ir vyrų chorui

Teisinis įspėjimas