The Lithuanian Song Anthology

The Lithuanian Song Anthology

Kompozitorius(-ė): Various Authors

Produkto tipas: Printed score

€10,00

Balsui ir fortepijonui

 

Instrumentuotė: voice-pf, S-pf, T-pf, Mez-pf

Tekstas: Faustas Kirša, Kazys Binkis, Salomėja Nėris, Kleopas Jurgelionis, Bronė Buivydaitė, Kazys Binkis, Liudas Gira, Leonas Stepanauskas, Vaidotas Spudas, Elena Tumienė, Bernardas Brazdžionis, Algimantas Baltakis, Janina Degutytė

Kalba: lietuvių

Partitūra (psl.): 134

Išleidimo metai: 2017

Leidėjas: Lietuvos muzikos informacijos centras

ISMN: 979-0-59999-165-0

Leidinio ID: LMIC AT011

Lietuvos muzikos antologijos.

Leidinio sudarytojas ir redaktorius - San-ky Kim. Muzikos redaktorius - Rokas Zubovas

Su IPA fonetinėmis lietuviškų tekstų transkripcijomis.

Turinys:

1 Aleksandras Kačanauskas. Vai gražu Fausto Kiršos žodžiai

2 Juozas Gruodis. Aguonėlės Kazio Binkio žodžiai

3 Juozas Gruodis. Rugiagėlės Kazio Binkio žodžiai

4 Juozas Gruodis. Pavasario naktis Berlyne Kazio Binkio žodžiai

5 Juozas Gruodis. Alyvos Salomėjos Nėries žodžiai

6 Stasys Šimkus. Tyluma Fausto Kiršos žodžiai

7 Stasys Šimkus. Serenada Fausto Kiršos žodžiai

8 Kazimieras Viktoras Banaitis. Tulpės Kazio Binkio žodžiai

9 Kazimieras Viktoras Banaitis. Atsiminimas Kleopo Jurgelionio žodžiai

10 Kazimieras VIktoras Banaitis. Rods, parpulsiu Bronės Buivydaitės žodžiai

11 Vladas Jakubėnas. Gėlės iš šieno Kazio Binkio žodžiai

12 Vladas Jakubėnas. Serenada Liudo Giros žodžiai

13 Balys Dvarionas. Žvaigždutė Leono Stepanausko žodžiai

14 Konradas Kaveckas. Susitikt tave norėčiau vėlei Vaidoto Spudo žodžiai

15 Jeronimas Kačinskas. Lietuvos Karalienė Elenos Tumienės žodžiai

16 Jeronimas Kačinskas. Kur tavo dainos? Kazio Binkio žodžiai

17 Antanas Belazaras. Obelys Kazio Binkio žodžiai

18 Antanas Belazaras. Pienė Salomėjos Nėries žodžiai

19 Giedra Gudauskienė. Aš čia - gyva Bernardo Brazdžionio žodžiai

20 Algimantas Bražinskas. Ugnelė Algimanto Baltakio žodžiai

21 Konstancija Brundzaitė. Dvi raudos Janinos Degutytės žodžiai

22 Mindaugas Urbaitis. Iš vasaros I Salomėjos Nėries žodžiai

23 Mindaugas Urbaitis. Iš vasaros II Salomėjos Nėries žodžiai

Teisinis įspėjimas